Từ điển tiếng việt

[ Phân biệt ] : Xử lý hay sử lý , sử dụng hay xử dụng là đúng ?

Xử lý là gì , sử lý là gì , làm sao để phân biệt xử lý hay sử lý , sử dụng hay xử dụng . Đây là thắc...

Đọc Thêm

[ Phân biệt ] : Hy vọng hay hi vọng , kỉ niệm hay kỷ niệm đúng !

Hy vọng là gì , làm sao phân biệt được hy vọng hay hi vọng , kỉ niệm hay kỷ niệm là đúng chính tả . Bài viết dưới đây...

Đọc Thêm

[ Phân biệt ] : Dùm hay giùm , làm dùm hay làm giùm mới đúng !

Dùm hay giùm , làm dùm hay làm giùm , giúp dùm hay giúp giùm , mua dùm hay mua giùm ... Bài viết dưới đây 2khoe sẽ giúp bạn...

Đọc Thêm